Nasza partnerska platforma freelearning.pl wprowadziła kreator prezentacji, narzędzie ułatwiające przygotowanie prezentacji.
To nowa funkcjonalność, z której można korzystać bezpłatnie.
Dzięki temu już teraz, w jednym miejscu, każdy może zaprojektować prezentację z wykorzystaniem edytora tekstu, plików graficznych, filmów, czy prezentacji ppt i pdf.
Dodatkowo zostały uruchomione statystyki wyświetleń oraz system ocen szkoleń.

W bazie freelearning.pl znajduje się już ponad 500 szkoleń. Platforma czeka na kolejnych trenerów, nauczycieli, studentów czy pasjonatów, którzy chcą promować naukę, rozwój osobisty oraz wspierać proces otwartego dostępu do edukacji.

Freelearning.pl to miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy, przestrzeń dla wszystkich, którzy pragną się uczyć i podnosić kwalifikacje oraz tych, którzy tę wiedzę chcą im przekazać.

Film pokazuje cały proces przygotowania prezentacji