Warsztaty dla rady pedagogicznej: tablica interaktywna w procesie dydaktycznym

Tablica interaktywna, choć jest coraz bardziej popularnym środkiem dydaktycznym, wciąż skrywa wiele możliwości wzmocnienia efektywności procesu nauczania. Pozwala na skorzystanie z licznych zasobów internetowych, daje możliwość przygotowania dla uczniów gier czy ćwiczeń interaktywnych niezależnie od rodzaju zajęć przedmiotowych. Pełne wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas zajęć lekcyjnych maksymalizuje zaangażowanie i aktywność ucznia, dając mu jednocześnie możliwość wyboru indywidualnych dróg poznania i rozwoju, dostosowanych do jego możliwości i preferowanego stylu uczenia się.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom sposobów na to jak efektywnie korzystać z tablicy interaktywnej w procesie nauczania.

Cele szczegółowe szkolenia:

 • uczestnik zna sposoby szybkiego uruchamiania i kalibrowania tablicy oraz przyczyny najczęściej spotykanych problemów z niewłaściwym działaniem;
 • uczestnik zna sposoby pracy na gotowych zasobach edukacyjnych;
 • uczestnik zna bezpłatne oprogramowanie Open Sankore, które można wykorzystać na dowolnej tablicy interaktywnej niezależnie od modelu i producenta.
 • uczestnik potrafi tworzyć własne interaktywne plansze, mini gry i quizy;
 • uczestnik wie jak tworzyć nagrania wideo w stylu Khan Academy (Akademia Khana);
 • uczestnik zna najpopularniejsze, darmowe zasoby edukacyjne;
 • uczestnik wie jak wirtualnie zwiedzać na tablicy interaktywnej najciekawsze muzea na świecie;
 • uczestnik potrafi korzystać z interaktywnego modelu człowieka;
 • uczestnik zna sposoby wykorzystania udostępnionych dokumentów w chmurze na tablicy interaktywnej (do wyboru Google lub Office 365).

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli szkół podstawowych

IIe trwa szkolenie?

Wariant 1 – szkolenie podstawowe – 6 godzin (1 dzień)
Wariant 2 – szkoleni rozszerzone – 12 godzin (2 dni)

W jakie formie odbywa się szkolenie?

Szkolenie odbywa się w formacie praktycznych warsztatów przy tablicy interaktywnej (30% czasu) oraz w pracowni komputerowe (60%)

Ile osób może jednorazowo wziąć udział w szkoleniu?

Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia maksymalna grupa to 15 osób. Zalecana 10-12 osób.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?

Uczestnicy szkolenia powinny posługiwać się komputerem w stopniu podstawowym.

Jak pracować na dowolnej tablicy interaktywnej, niezależnie od modelu i producenta?

Szkolenie Camtasia Studio

Informacje o prowadzącym

Krzysztof Kwaśniewski praktyk, trener, doradca, certyfikowany coach ICF. Pomaga wykorzystać potencjał Internetu.
W ciągu ostatnich 3 lat przepracował ponad 1 000 godzin jako trener, doradca i coach w projektach szkoleniowych związanych z praktycznym wykorzystaniem nowych technologii.
Współpracuje m.in. z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Polską Fundacją Przedsiębiorczości, Północną Izbą Gospodarczą, Forum Turystyki Regionów, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Turystyki oraz Zachodniopomorską Grupą Doradczą.
Krzysztof Kwaśniewski

Szczegółowy program szkolenia

Tematyka szkolenia

 • Co potrzebujemy do pracy na tablicy interaktywnej?
 • Pierwsze kroki z tablicą interaktywną
 • Najczęściej spotykane pytania i potencjalne problemy
 • Kiedy musimy kalibrować tablicę?
 • Praca na gotowych zasobach edukacyjnych
 • Interaktywne gry edukacyjne i quizy jako forma nauki przez zabawę.
 • Jak stworzyć własną interaktywną prezentację?
 • Jak zwiedzać najciekawsze miejsca i zabytki na świecie?
 • Interaktywny model człowieka na tablicy interaktywnej
 • Jak na tablicy interaktywnej nagrać wyprowadzenie wzoru w stylu Akademii Khana?
 • Jak pracować na dowolnej tablicy interaktywnej niezależnie od modelu i producenta?
 • Praca na wspólnych dokumentach Google lub Office 365
 • Wykorzystanie YouTube na tablicy interaktywnej
 • Najciekawsze, bezpłatne zasoby edukacyjne.

Opinie uczestników szkolenia

Trener posiada olbrzymią wiedzę , którą potrafi doskonale przekazać swoim słuchaczom. Nie jest osobą „szablonową”, widać posiada już duże doświadczenie w pracy z ludźmi. Przekazuje swoją wiedzę w sposób dostępny dla każdego.
Elżbieta, Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryfinie
Bardzo dobry kontakt z uczestnikami, bardzo duża wiedza i umiejętność podzielenia się nią z uczestnikami szkolenia. Zajęcia prowadzone w sposób bardzo profesjonalny,konkretny, niepozwalający słuchaczowi się znudzić.
Anna, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach
Podobał mi się sposób prowadzenia zajęć, entuzjazm prowadzącego, który pokazał zalety pracy z komputerem, internetem i starał się z całych sił zarazić kursantki swoim entuzjazmem. Bardzo pozytywne jest także to, że bardzo zależało Panu na nauczeniu nas jak najwięcej. Całość prowadzona w miłej atmosferze, z poszanowaniem drugiej strony i co tu dużo mówić z KLASĄ!!!
Monika, Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego w Chojnie
Szkolenie dla mnie było interesujące. Pozwoliło mi poznać możliwości pracy z komputerem i wykorzystania internetu, oraz obsługi i wykorzystania tablicy interaktywnej w pracy w szkole. Skorzystałam już z adresów internetowych podanych na szkoleniu.
Elżbieta, Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryfinie
Szkolenie przeprowadzone było na wysokim poziomie. Trener nie tylko przekazał i przeszkolił praktycznie w dziedzinie nowoczesnych technologii, ale także potrafi odpowiadać na pytania, które nie zawsze związane są z programem szkolenia.
Mirosława, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
Szkolenie sprawilo, że stałam się bardziej kreatywna i uniezależniłam się od oferty rynku wydawniczego. Teraz sama potrafię wykonać szereg pomocy dydaktycznych, dzięki którym moje lekcje stały się nowoczesne, atrakcyjne i zgodne z oczekiwaniami uczniów.
Maria, Szkoła Podstawowa w Dobropolu
Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w prowadzonym przez Pana szkoleniu. W ciągu tego tygodnia dużo się nauczyłam. Życzę sukcesów dydaktycznych na kolejnych szkoleniach.
Katarzyna, Szkoła Podstawowa w Chojnie
Rzetelnie, fachowo przekazana wiedza, w przyswajalny sposób to podstawa na szkoleniu.
Katarzyna, Szkoła Podstawowa w Chojnie
Szkolenie było super!
Renata, Zespół Szkół w Gryfinie

Potrzebna pomoc?

Kontakt telefoniczny: 501 247 234

Zgłoszenie

Sending