Szkolenie: Camtasia 9 – tworzenie szkoleń e-learningowych oraz interaktywnych screencastów.

Chcesz tworzyć multimedialne szkolenia e-learningowe?
Rozważasz wdrożenie metody odwróconej klasy (flliping classroom)?
Chcesz uatrakcyjnić własne szkolenia tworzone na platformie Moodle?
Planujesz dużo bardziej zaangażować swoich uczniów lub studentów w proces nauki?

Dlaczego warto nauczyć się korzystać z programu Camtasia Studio?

Camtasia Studio to jeden z najpopularniejszych na świecie programów do nagrywania screencastów, wykładów wideo oraz instrukcji ekranowych. Program doskonale sprawdzi się również przy montażu materiałów audio i wideo.

Jedną z unikalnych funkcji programu jest możliwość dodawania do filmów pytań testowych oraz publikacji materiałów do formatu SCORM, dzięki temu tak przygotowane zasoby można w łatwy sposób dodać do platformy e-learningowej np. Moodle.

Szkolenie adresowane jest do wykładowców akademickich oraz nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.
Wariant 1 – szkolenie podstawowe – 7 godzin (1 dzień)

Wariant 2 – szkolenie zaawansowane – 14 godzin (2 dni)

Szkolenie odbywa się w formacie praktycznych warsztatów w pracowni komputerowej.
Cena szkolenia jest uzależniona od ilości grup i lokalizacji, waha się od 1400 zł do 2000 zł za dzień szkoleniowy. Proszę o kontakt w celu przygotowania szczegółowej oferty.
Ze wzgledu na warsztatowy charakter szkolenia maksymalna grupa to 15 osób. Zalecana 10-12 osób.
Uczestnicy szkolenia powinny płynnie posługiwać się komputerem. Wskazana jest również umiejętność tworzenie prezentacji w programie Power Point w stopniu min. średniozaawansowanym.
 • Jak nagrać wykład wideo na bazie prezentacji wykonanej w Power Poincie?
 • Jak przygotować nagranie podobne do wykładów Akademii Khana?
 • Jak krok po kroku wykorzystać metodę odwróconej klasy (flipping classroom)?
 • Jak udzielać informacji zwrotnej i sprawdzać pracę uczniów za pomocą screencastów?
 • Jak tworzyć interaktywne i multimedialne szkolenia e-learningowe, które można błyskawicznie opublikować na Moodle?
 • Jak przygotować instrukcje ekranowe z dowolnego przedmiotu?
 • Jak “wyciąć” z nagrania oddech lub niepotrzebna pauzę?
Szkolenie Camtasia Studio

Zagadnienia

Tworzenie multimedialnych i interaktywnych lekcji 85%
Nagrywanie screencastów 95%
Montaż filmów 90%
Tworzenie interaktywnych szkoleń e-learningowych 95%
Odwrócona klasa 65%

Przykłady nagrań w Camtasia Studio

Informacje o prowadzącym

Krzysztof Kwaśniewski praktyk, trener, doradca, certyfikowany coach ICF. Pomaga wykorzystać potencjał Internetu.
W ciągu ostatnich 3 lat przepracował ponad 1 000 godzin jako trener, doradca i coach w projektach szkoleniowych związanych z praktycznym wykorzystaniem nowych technologii.
Współpracuje m.in. z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Polską Fundacją Przedsiębiorczości, Północną Izbą Gospodarczą, Forum Turystyki Regionów, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Turystyki oraz Zachodniopomorską Grupą Doradczą.
Krzysztof Kwaśniewski

Szczegółowy program szkolenia

Szkolenie Camtasia Studio
 • Wykład wideo (nagrywanie prezentacji)
 • Tutorial wideo (Instrukcja obsługi)
 • Wirtualna tablica interaktywna (Akademia Khana)
 • Multimedialne szkolenie e-learningowe w Scorm
 • Animowana historia (Storyteling)
 • Praca w zdalnym zespole
 • Sprawdzanie i ocenianie prac uczniów lub studentów
 • Konfiguracja dodatku Power Point
 • Omówienie poszczególnych opcji
 • Założenie konta przeznaczonego do nagrywania z uprawnieniami administracyjnymi
 • Przygotowanie pulpitu (usunięcie skrótów, jednolite tło, czyszczenie kosza)
 • Ukrywanie paska menu
 • Wybór optymalnej rozdzielczości do nagrania
 • Instalacja i aktualizacja programu
 • Podłączanie mikrofonu
 • Kalibracja mikrofonu
 • Odpowiednia odległość mikrofonu przy nagrywaniu w zależności od rodzaju mikrofonu
 • Najlepsze praktyki
 • Przygotowanie planu nagrania za pomocą Mapy myśli
 • Optymalna długość nagrań
 • Przygotowanie scenariusza
 • Wykorzystanie myszy
 • Najczęściej spotykane błędy i problemy podczas nagrywania
 • Omówienie ekranu edycji
 • Ekran podglądu (odtwarzanie podglądu)
 • Timeline
 • Ekran elementów składowych
 • Pozostałe funkcje
  • Wykorzystanie calloutów
  • Prosta edycja z wykorzystaniem timeline
 • Powiększanie timeline
 • Usuwanie fragmentów nagrań
 • Wycinanie
 • Przesuwanie początku lub końca
  • Zaawansowana edycja z wykorzystaniem timeline
 • Przycinanie fragmentu nagrania
 • Wyciszanie nagrania
 • Rozdzielanie audio i wideo
 • Synchronizacja audio i wideo
 • Wyrównanie poziomu dźwięku
 • Usuwanie szumu z narracji
 • Usuwanie zewnętrznych zakłóceń
 • Płynne przejście głośności
 • Dodawanie ścieżki dźwiękowej
 • Dogrywanie fragmentu narracji
 • Dodawanie quizów do nagrań
 • Montaż materiałów nagranych na jednolitym tle (greenbox)
 • Dodawanie znaku wodnego
 • Wyłączenie nagrywania myszy
 • Ustawianie przejść w prezentacji
 • Zmiana proporcji prezentacji
 • Publikowanie filmów na YouTube i Vimeo
 • Publikowanie i wysyłanie filmów za pomocą poczty e-mail
 • Publikowanie na serwerze ftp
 • Publikowanie na screencast.com
 • Publikowanie materiałów na platformie Moodle
 • Personalizacja ustawień i wyglądu playera

Opinie o szkoleniu

Prowadzący szkolenie wykazał się profesjonalizmem, rzetelnością oraz dobrą organizacją, prezentują obszernie przygotowane merytoryczne i praktyczne oraz wysokie umiejętności przekazywania wiedzy.

Przeszkoleni pracownicy w znaczący sposób podnieśli swoje kwalifikacje związane z tematyką szkolenia.

Potrzebna pomoc?

Kontakt telefoniczny: 501 247 234

Zgłoszenie

Sending